Bra start på 2011

ensmärket har haft en bra start första halvan av 2011. Fem nya företag har valt vårt program för ledarutveckling. Vi har fått ett längre uppdrag som projektledare vid byte av affärssystem åt ett privat fastighetsbolag och vi hjälper en annan fastighetsägare upphandla ett nytt underhållssystem.

Tillbaka till nyhetsarkivet