Nya uppdrag

ensmärket har under december fått i uppdrag att som projektledare stödja en kommun i upphandling och outsourcing av administrativa stödprocesser. Bakgrunden till upphandlingen är att kommunen antagit en utmaning från näringslivet.

Tillbaka till nyhetsarkivet