Fortsatt förtroende

Vi på ensmärket är både stolta och glada över att ha fått fortsatt förtroendeatt under hela 2012 samordna insatserna för kommunikation och marknadsföring för ett de allra största projekten som för närvarande pågår inom Göteborg Stad.

Tillbaka till nyhetsarkivet