Positiv feedback

Återigen har ensmärket fått positiv feedback från en kund som genomgått vårt program för ledarutveckling. ”I en värld som går allt fortare är det lätt att fokusera på för många mål samtidigt. Det gäller att prioritera och att göra rätt saker i rätt tid – det har ensmärket hjälpt mig med och jag är mycket nöjd.”

Tillbaka till nyhetsarkivet