Förnyat förtroende

Förnyat förtroende, ensmärket har förlängt avtalet ytterligare ett år med Göteborgs stad om att stödja samordningen av kommunikation och marknadsföring i ett projekt där ett stort antal parter är inblandade. Att åstadkomma samsyn, få alla att åka i samma riktning och dessutom med olika färdmedel hör till de största utmaningarna i detta projekt.

Tillbaka till nyhetsarkivet