Ensmärket har fått uppdrag att leda upphandlingen av ett intranät

Ensmärket har fått uppdrag att leda upphandlingen av ett intranät  som skall stödja drygt 500 medarbetare i det dagliga arbetet med information, kommunikation, dokumenthantering m.m. Efter behovskartläggning sker upphandlingen och införande under våren 2014.

Tillbaka till nyhetsarkivet