Ensmärket utvecklar och leder en kundanpassad utbildning i informationssäkerhet

Ensmärket har fått uppdrag att utforma och leda en verksamhetsanpassad utbildning i informationssäkerhet. Innehållet i utbildningen håller som bäst på att tas fram och senare i vår kommer, vid ett tiotal tillfällen, kundens ledning samt ca 100 IT-tekniker utbildas. Under en heldag kommer både ISO 27001 och organisationens egna regelverk och rutiner avhandlas, kryddat med våra egna erfarenheter från flera års säkerhetsuppdrag.