Fortsatt förtroende att leda utbildning i informationssäkerhet

Den kundanpassade utbildning i informationssäkerhet som vi hjälpte till att ta fram under våren 2014 fick mycket goda betyg vid utvärderingen efter de första utbildningstillfällena. Nu ”rullas ut” utbildningen ut på bredare front, åt kundens hela IT-organisation samt åt de beställarfunktioner som inrättats genom den nya förvaltningsorganisation som införts senare år. Ensmärket har tillsammans med P2C fått förnyat förtroende att leda utbildningen.

Vill du veta mer, kontakta Johan Elmberg.