Vi stödjer unga kvinnliga ledare – ett mål i ensmärkets CSR-plan är i hamn

Vi vill stödja och främja unga kvinnor som har rollen som ledare. I vår verksamhetsgren Ledarutveckling har vi satt som mål att varje år ge möjlighet åt en ung kvinna med ledarpotential att gå vårt ledarprogram ”Nya ledarskapet”. Vi väljer ut en kandidat och erbjuder denne att genomgå vårt program under tre månader utan kostnad. I november var det dags för diplomering av…