Okategoriserade

Ensmärket hjälper kommun i västsverige upphandla personalsystem

Vi har fått förtroendet av ännu en kommun att leda upphandlingen av en systemlösning som skall stödja kommunens HR- och löneadministration med självservice samt även bemanningsplanering.

Nytt uppdrag

ensmärket har fått ännu ett uppdrag som projektledare för införande av ett fastighetssystem. Denna gång är det Sigtuna kommun som ersätter ett egentutvecklat system mot ett av marknadens mest moderna. Projektet som beräknas pågå t.o.m. hösten 2013 omfattar också en vidare utveckling av verksamhetens processer kring fastighetsförvaltningen. Tillbaka till nyhetsarkivet

Nya Ledarskapet äntligen i Västsverige

Nya Ledarskapet äntligen i Västsverige – Vårt nya team är på plats! Nya Ledarskapet passar väl in i ensmärkets filosofi och utgår från varje människas inneboende krafter och med metoder som kombinerar personliga möten med moderna hjälpmedel (individ- och grupputveckling). Boka ett möte med oss så berättar vi mer om hur vi kan göra skillnad hos […]

Nytt uppdrag

ensmärket har fått uppdrag att stödja Lokalförvaltningen vid införande av fastighetssystem. Lokalförvaltningen, som är en sammanslagning av tre tidigare förvaltningar, skall nu samordna sina processer kring ett gemensamt system. Valet av system föll på Xpand från leverantören Incit, efter den upphandling som ensmärket var med om att genomföra under hösten 2011. Tillbaka till nyhetsarkivet

Nytt uppdrag

ensmärket har fått uppdrag att leda ännu en systemupphandling. Denna gång hjälper vi en kommun som skall införa ett nytt system för entré och inpassering. Funktioner för kassa, bokning och kunddialog ingår också i projektet. Tillbaka till nyhetsarkivet

Ensmärket hjälper en av Sverige största IT-distributörer

Med hjälp av ensmärket tar en av Sveriges större distributörer inom IT och elektronik ett långsiktigt helhetsgrepp om ledarskapet i bolaget. Elva chefer skall under 2012, med start nu i vår, genomgå vårt program för ledar-utveckling. Tillbaka till nyhetsarkivet

Nulägesanalys av IT-styrning

Under våren har ensmärket genomfört en mognads- och nulägesanalys av IT-styrningen i en av Västsveriges kommuner. Analysen har genomförts i samarbete med vår partner P2C och baserades på en självskattning av kommunledningen och med utgångspunkt ur det internationella ramverket Cobit och CMM (Capability Maturity Model). (Mars 2012) Tillbaka till nyhetsarkivet

Ensmärket AB bildas

ensmärket AB bildas, ett konsultbolag med inriktning på ledar- och organisationsutveckling, verksamhetsutveckling och IT-Management. Tillbaka till nyhetsarkivet