Våra Konsulter

Tarja

mobil:
+46 732 44 66 11
e-mail:
tarja.elmberg@ensmarket.se

Specialistområden

 • Ledarutveckling individuellt och i grupp
 • Mentorskap
 • Inspirationsseminarier
 • Förändringsprojekt och processkartläggning
 • Utredningar och upphandlingsstöd (LOU)
 • Projektledning och Projektledarstöd
 • Global Account Management

Johan

mobil:
+46 722 48 55 44
e-mail:
johan.elmberg@ensmarket.se

Specialistområden

 • IT-Strategier och effektivitet
 • IT-Governance och ledningssystem
 • IT-Processer (ITIL, COBIT mfl ramverk)
 • Kostnads-/nyttoanalyser
 • Upphandling av system
 • Outsourcing
 • Informationssäkerhet