Start

Ensmärket AB är ett konsultbolag inriktat på rådgivning åt ledare i företag och i offentlig sektor.
Specialistområdena är ledarutveckling, verksamhetsutveckling och IT-Management.
Vi använder vår kunskap och erfarenhet när vi skapar långsiktig framgång,
lönsamhet och tillväxt för våra kunder genom att:

> hjälpa verksamheter utveckla sina ledare
> hjälpa ledare att utveckla sin verksamhet