Verksamhetsutveckling

Verksamhetsförståelse
De uppdrag där vi kan vara med och påverka kundernas utveckling och konkurrenskraft hör till de mest intressanta och ger också störst behållning. Vi lägger stor vikt vid att förstå våra kunders affär, utmaningar och risker. Det är grunden för att vi skall kunna leverera våra tjänster med hög kvalitet.

Genomförande
Hanteringen av information framstår som en allt viktigare och därmed kritisk process. Verksamhetsutveckling har därför ofta ett stort inslag av IT. Vår styrka är just att kunna överbrygga gränssnittet mellan verksamhet och IT. Vi använder metoder, verktyg, våra erfarenheter och ett stort strukturkapital i uppdrag som handlar om verksamhetsanalys och organisationsutveckling. Vi utför utredningar, nuläges- och intressentanalyser. Vi kan ta rollen som projektledare eller utföra kvalitetssäkring av era större projekt.

Kunskapsöverföring
Att leda och utveckla en verksamhet i ett längre perspektiv skall förstås alltid drivas av den egna organisationen. Anlitar ni ensmärket som stöd, kan ni vara säkra på att vi aktivt och konsekvent arbetar med kunskapsöverföring i syfte att ni skall uppnå en fungerande och hållbar process.