Ledarutveckling

Vårt erbjudande - tar ett helhetsgrepp på ledarskapet

Individuell utveckling
Människorna är näringslivets och samhällets viktigaste resurs, nu och i framtiden. Av alla de satsningar ett företag eller en organisation kan göra, ger investeringar i människors utveckling den ojämförligt största utdelningen. Det handlar om att väcka människors inbyggda ledarpotential, ge dem bra och användbara verktyg och samtidigt ta vara på de möjligheter som livet bjuder. Alla, oberoende var man befinner sig, kan gå ett steg längre i sin utveckling.

Våra metoder
Ger viktiga insikter i hur man tar full kontroll över sin situation, hur man blir motiverad och produktiv i sitt arbete. Den unika läroprocess som tillämpas, hjälper människor att sätta och nå meningsfulla mål, att öka sin självmotivation och sitt självförtroende samt att utveckla mer positiva och konstruktiva attityder.

Vårt program
Hjälper effektivt chefer och andra ledare att utveckla den egna förmågan att leda. Programmet hjälper att förstå beteenden och använda metoder som stimulerar såväl egen som andra människors motivation och produktivitet.

Teambarometern - ett verktyg för ledningsgrupp och kvalificerade team
Teambarometern är ett diagnostiskt verktyg för ledningsgrupper på alla nivåer, men kan med fördel användas också på andra kvalificerade team. Syftet är att hitta rätt individuella och gemensamma mål och åtgärder för att accelerera utvecklingen mot ett verkligt högpresterande team.

Ledningsgruppsutveckling
Framgångsrika ledningsgrupper har hög kvalitet i sitt samarbete och beslutsfattande. Efter Teambarometern ger vi ledningsgruppen "nycklar" till att bli ett högpresterande team.