Nulägesanalys av IT-styrning

Under våren har ensmärket genomfört en mognads- och nulägesanalys av IT-styrningen i en av Västsveriges kommuner. Analysen har genomförts i samarbete med vår partner P2C och baserades på en självskattning av kommunledningen och med utgångspunkt ur det internationella ramverket Cobit och CMM (Capability Maturity Model). (Mars 2012)

Tillbaka till nyhetsarkivet