Ensmärket hjälper en av Sverige största IT-distributörer

Med hjälp av ensmärket tar en av Sveriges större distributörer inom IT och elektronik ett långsiktigt helhetsgrepp om ledarskapet i bolaget. Elva chefer skall under 2012, med start nu i vår, genomgå vårt program för ledar-utveckling.

Tillbaka till nyhetsarkivet