Nytt uppdrag

ensmärket har fått uppdrag att stödja Lokalförvaltningen vid införande av fastighetssystem. Lokalförvaltningen, som är en sammanslagning av tre tidigare förvaltningar, skall nu samordna sina processer kring ett gemensamt system. Valet av system föll på Xpand från leverantören Incit, efter den upphandling som ensmärket var med om att genomföra under hösten 2011.

Tillbaka till nyhetsarkivet