Ensmärket hjälper kommun i västsverige upphandla personalsystem

Vi har fått förtroendet av ännu en kommun att leda upphandlingen av en systemlösning som skall stödja kommunens HR- och löneadministration med självservice samt även bemanningsplanering.