Nytt uppdrag, projektledare vid införande av fastighetssystem

Fastighetskontoret i Göteborg inför under 2014/15  det fastighetssystem som redan används av ett par andra förvaltningar i staden. Det innebär att nuvarande system ska avvecklas och processer anpassas till det nya systemet. Ensmärket somför ett drygt år sedan hjälpte Lokalförvaltningen i ett liknande projekt, har fått uppdrag att leda och samordna systembytet.