Nytt uppdrag, utveckling av systemförvaltning

ensmärket har fått ett nytt och intressant uppdrag med att utveckla systemförvaltningen åt en förvaltning inom Göteborgs stad. För drygt ett år sedan införde förvaltningen ett nytt verksamhetssystem och ett flertal initiativ har därefter tagits för att få ytterligare utväxling av det nya systemet, bl.a. genom integrationer och samverkan med de andra verksamhetssystemen. Uppdraget innebär dels att strukturera arbetet med kravställning, prioritering, kvalitetssäkra leveranser och att uppnå de förbättringsmål som satts upp, dels att organisera systemförvaltningsarbetet i både operativa frågor såväl strategiska.