Nytt uppdrag – vi kartlägger och ensar verksamhetsprocesser

Under hösten har vi fått i uppdrag att kartlägga alla processer som omfattar kundgränssnittet åt en fastighetsförvaltare i Västsverige. Med målsättning att ensa de olika arbetssätt och principer olika förvaltningsområden anammat genom åren, ska de nuvarande arbetssätten kartläggas genom workshop och intervjuer. Nya processkartor och processbeskrivningar  ska tas fram för ett femtontal delprocesser, så att de kan implementeras under början av 2017.