Nytt uppdrag – Upphandling av fastighetssystem

Vi har fått i uppdrag av fastighetsägare i Västsverige att under hösten kvalitetssäkra och vara bollplank åt kundens projektledare vid upphandlingen av ett fastighetssystem och det efterföljande ett införandeprojektet. Systemet ska stödja kundens processer inom hyresadministration och den tekniska förvaltningen av lokaler. Projektet påbörjas under augusti och beräknas vara slutfört i juni 2017.