Nytt uppdrag – Projektledning vid anpassningar till Dataskyddsförordningen

Vår kund inom fastighetsbranschen, liksom många andra, hanterar personuppgifter i en rad olika sammanhang och oftast i elektronisk form. Den nya europiska Dataskyddsförordningen som ersätter Personuppgiftslagen, träder i kraft den 25 maj 2018. Lagen ger individen större inflytande över sina personuppgifter än tidigare och ställer samtidigt fler krav på företaget som behandlar uppgifterna. Ensmärket har fått i uppdrag att leda kundens projekt, med målsättning att kartlägga nuvarande behandling samt analysera och leda arbetet med att genomföra de åtgärder som krävs för att företaget ska efterleva den nya lagstiftningen.