Nytt uppdrag – Migrering av tekniskt arkiv (ritningar) vid byte av plattformar

Ensmärket har fått ett uppdrag att som projektledare leda arbetet med att migrera ett s.k. tekniskt arkiv (originalarkiv samt program för ritningshantering) till en  ny och mer modern plattform Ritningsarkivet omfattar mer än 300.000 filer. Projektet omfattar dessutom att överföra och anpassa befintliga integrationer till de nya systemen. Projektet beräknas pågå t.o.m. nov 2018.