Processkartläggning

Framtagande av ny process för beställning av IT-infrastruktur vid ny- och ombyggnadsprojekt (2019). Ensmärket medverkar som projektledare vid framtagande och införande av nya delprocesser, där fyra förvaltningar inom Göteborgs stad samverkar i byggprojekt av förskolor och grundskolor.