IT-upphandlingar ~ IT-avtal

 • Framtagande av krav samt urval av lösning för avtalsdatabas (2019), privat fastighetsbolag. Sammanställt verksamhetskrav, marknadskartläggning, utvärderat och testat. Presenterat förslag till beslut för ledningens styrgrupp.

 • Projektledare vid förstudie, upphandling och införande av fastighetssystem, (2016-2019) offentlig verksamhet
  Projektet inleddes med processgenomgång och kravspecifikation och följdes därefter av upphandling och ett införande (av Landlord) med migrering av data, konfigurering av moduler för fastighets­bas, hyra, felanmälan, planerat underhåll, tillsyn & skötsel, myndighets­besiktning samt media (energi) .

 • Upphandling av intranät, (2016–2017) fastighetsbolag
  Projektledare vid en förstudie med behov- och kravinsamling, följt av upphandling och införande av ett CMS samt bildande av ett redaktionellt råd.

 • Upphandling och införande av fastighetssystem, (2014–2016) förvaltning inom Göteborgs stad
  Projektledare vid behovskartläggning, upphandling och implementation av fastighetssystemet Xpand med moduler för hyresadministration och teknisk fastighetsförvaltning.

 • Upphandling av intranät, (2014) privat vårdgivare
  Behovs- och marknadsanalys. Framtagande av offertförfrågan och avtalsvillkor samt val av plattform och urval av leverantörer för offerter. Utformning av organisation för förvaltning & redaktion. Intranätet som upphandlades stödjer drygt 500 medarbetare i det dagliga arbetet med information, kommunikation, dokumenthantering m.m.

 • Upphandling av systemstöd för personaladministration, (2013-2014) Ale kommun.
  Projektledare vid upphandling av personalsystem för löneadministration, självservice och resursplanering. Marknadsanalys med systemdemonstrationer, processkartläggning, framtagande av förfrågningsunderlag med kravspecifikation, avtalsvillkor och utvärderingsmodell. Facilitator vid anbudsutvärdering med ”proof of concept”. Projektledarstöd åt den interna projektledaren under införande.

 • Projektledare vid outsourcing av löneadministration, (2013-2014) Lerums kommun.
  Kommunens projektledare med uppgift att samordna flera delprojekt för byte av lönesystem med självservice, verksamhetsövergång och etablering av en beställarorganisation.

 • Upphandling av molntjänst, systemstöd för projektstyrning, (2013) förvaltning inom Göteborgs stad
  Marknadsanalys och utformning av anbudsförfrågan med utvärderingsmodell, vid en upphandling genom förnyad konkurrensutsättning. Facilitator och samordnare vid anbuds- och systemutvärdering.

 • Upphandling av entré- och verksamhetssystem, (2012) förvaltning inom Göteborgs stad
  Projektledare i ett uppdrag som innebar att konkretisera idéer och önskemål i en anbuds­förfrågan, med mål att upphandla en ”helhetslösning” för publika idrottsan­läggningar. Uppdraget omfattade marknadsanalys, insamling av krav genom workshop & intervjuer och framtagande av förfrågningsunderlag med utvärderingsmodell.

 • Avtal för IT-drift, privat Hotel & restaurang och företagshotell (2012)
  Utformning av ett avtal baserat på IT- och Telekombolagens standardavtal för IT-drift.

 • Processutveckling och upphandling vid ”utkontraktering av löneadministrationen”, Lerums kommun (2012). Uppdraget inleddes med förstudie med business case och utvärdering av upphandlingsalternativ (standardsystem, molntjänst eller outsourcing). Därefter kartläggning och utveckling av administrativa processer, marknadsanalys följt av framtagande av anbudsförfrågan med krav på tjänster, teknik och övertagandeprojekt.

 • Upphandling av fastighetssystem och projektledarstöd vid Införandet, (2011) förvaltning inom Göteborgs stad.
  Framtagande av förfrågningsunderlag och avtal vid upphandling. Stöd vid utvärdering och avtalstecknande.

 • Upphandling av affärssystem, (2009-2010) privat fastighetsbolag.
  Projektledare för ett projekt med målsättning att upphandla och införa nytt fastighets- och ekonomisystem samt beslutsstö.

 • Outsourcing av IT-drift, (2010) Biståndsorganisation.
  Efter flera systemupphandlingar och digitalisering av verksamheten genomfört en risk och sårbarhetsanalys och därefter en upphandling och utläggning av verksamhetens IT-drift.

 • Upphandling av intranät, (2010) privat fastighetsbolag.
  Framtagande av krav och upphandlingsunderlag samt urval av leverantörer.

 • Upphandling av fastighetssystem, (2008) Industrikoncern
  Projektledning vid upphandlingen av fastighetssystem åt bolagets Global Real Estate Manager. Uppdraget innebar processkartläggningar, framtagande av kravbeskrivning, informationsmodell och förfrågningsunderlag.

 • Upphandling verksamhetssystem, (2007-2009) Biståndsorganisation.
  Strategisk rådgivning och projektledning under förstudie, upphandling och implementation av systemstöd för vård och omsorg (journal och patientadministration), ekonomi och elektroniskfakturahantering, tid och schema samt beslutstöd (Business Intelligence) .