Okategoriserade

Nytt uppdrag

ensmärket har fått uppdrag att leda ännu en systemupphandling. Denna gång hjälper vi en kommun som skall införa ett nytt system för entré och inpassering. Funktioner för kassa, bokning och kunddialog ingår också i projektet. Tillbaka till nyhetsarkivet

Ensmärket hjälper en av Sverige största IT-distributörer

Med hjälp av ensmärket tar en av Sveriges större distributörer inom IT och elektronik ett långsiktigt helhetsgrepp om ledarskapet i bolaget. Elva chefer skall under 2012, med start nu i vår, genomgå vårt program för ledar-utveckling. Tillbaka till nyhetsarkivet

Nulägesanalys av IT-styrning

Under våren har ensmärket genomfört en mognads- och nulägesanalys av IT-styrningen i en av Västsveriges kommuner. Analysen har genomförts i samarbete med vår partner P2C och baserades på en självskattning av kommunledningen och med utgångspunkt ur det internationella ramverket Cobit och CMM (Capability Maturity Model). (Mars 2012) Tillbaka till nyhetsarkivet

Ensmärket AB bildas

ensmärket AB bildas, ett konsultbolag med inriktning på ledar- och organisationsutveckling, verksamhetsutveckling och IT-Management. Tillbaka till nyhetsarkivet