Okategoriserade

Processkartläggning

Framtagande av ny process för beställning av IT-infrastruktur vid ny- och ombyggnadsprojekt (2019). Ensmärket medverkar som projektledare vid framtagande och införande av nya delprocesser, där fyra förvaltningar inom Göteborgs stad samverkar i byggprojekt av förskolor och grundskolor.

Nytt uppdrag – Migrering av tekniskt arkiv (ritningar) vid byte av plattformar

Ensmärket har fått ett uppdrag att som projektledare leda arbetet med att migrera ett s.k. tekniskt arkiv (originalarkiv samt program för ritningshantering) till en  ny och mer modern plattform Ritningsarkivet omfattar mer än 300.000 filer. Projektet omfattar dessutom att överföra och anpassa befintliga integrationer till de nya systemen. Projektet beräknas pågå t.o.m. nov 2018.

Nytt uppdrag – Projektledning vid anpassningar till Dataskyddsförordningen

Vår kund inom fastighetsbranschen, liksom många andra, hanterar personuppgifter i en rad olika sammanhang och oftast i elektronisk form. Den nya europiska Dataskyddsförordningen som ersätter Personuppgiftslagen, träder i kraft den 25 maj 2018. Lagen ger individen större inflytande över sina personuppgifter än tidigare och ställer samtidigt fler krav på företaget som behandlar uppgifterna. Ensmärket har fått i […]

Nytt uppdrag – tf processledare

Vi har fått uppdrag att som tf processledare leda och driva arbetet med gemensam byggprocess (GBP) för Göteborgs Stads byggande förvaltningar och bolag. GBP ger stöd och styrning vid genomförande av bygguppdrag.

Nytt uppdrag – Upphandling av intranät

Vår kund ska under 2017 upphandla och införa ett nytt socialt intranät baserat på en modern teknisk plattform. Vi har fått uppdraget att leda detta intressanta projekt som omfattar både teknik, informationsbehandling och kommunikation. Det nuvarande intranätet har flera år på nacken och har inte följt med i utvecklingen vare sig tekniskt eller med funktioner som organisationen […]

Nytt uppdrag – Upphandling av fastighetssystem

Vi har fått i uppdrag av fastighetsägare i Västsverige att under hösten kvalitetssäkra och vara bollplank åt kundens projektledare vid upphandlingen av ett fastighetssystem och det efterföljande ett införandeprojektet. Systemet ska stödja kundens processer inom hyresadministration och den tekniska förvaltningen av lokaler. Projektet påbörjas under augusti och beräknas vara slutfört i juni 2017.

Nytt uppdrag – vi kartlägger och ensar verksamhetsprocesser

Under hösten har vi fått i uppdrag att kartlägga alla processer som omfattar kundgränssnittet åt en fastighetsförvaltare i Västsverige. Med målsättning att ensa de olika arbetssätt och principer olika förvaltningsområden anammat genom åren, ska de nuvarande arbetssätten kartläggas genom workshop och intervjuer. Nya processkartor och processbeskrivningar  ska tas fram för ett femtontal delprocesser, så att de […]

Nytt uppdrag – tf systemförvaltare

Vi har fått uppdrag av Sigtuna kommun att vara tf systemförvaltare av fastighetssystemet Incit Xpand. Uppdraget sträcker sig över ett år. Vi har i ett antal uppdrag som projektledare arbetat med införanden av just Xpand, varmed det känns extra roligt att få möjlighet att medverka i en verksamhet som kommit in i ”andra andningen” och står […]

Nytt uppdrag, utveckling av systemförvaltning

ensmärket har fått ett nytt och intressant uppdrag med att utveckla systemförvaltningen åt en förvaltning inom Göteborgs stad. För drygt ett år sedan införde förvaltningen ett nytt verksamhetssystem och ett flertal initiativ har därefter tagits för att få ytterligare utväxling av det nya systemet, bl.a. genom integrationer och samverkan med de andra verksamhetssystemen. Uppdraget innebär […]

Nytt uppdrag, projektledare vid införande av fastighetssystem

Fastighetskontoret i Göteborg inför under 2014/15  det fastighetssystem som redan används av ett par andra förvaltningar i staden. Det innebär att nuvarande system ska avvecklas och processer anpassas till det nya systemet. Ensmärket somför ett drygt år sedan hjälpte Lokalförvaltningen i ett liknande projekt, har fått uppdrag att leda och samordna systembytet.