Admin

Nytt uppdrag – Upphandling av intranät

Vår kund ska under 2017 upphandla och införa ett nytt socialt intranät baserat på en modern teknisk plattform. Vi har fått uppdraget att leda detta intressanta projekt som omfattar både teknik, informationsbehandling och kommunikation. Det nuvarande intranätet har flera år på nacken och har inte följt med i utvecklingen vare sig tekniskt eller med funktioner som organisationen […]

Nytt uppdrag – Upphandling av fastighetssystem

Vi har fått i uppdrag av fastighetsägare i Västsverige att under hösten kvalitetssäkra och vara bollplank åt kundens projektledare vid upphandlingen av ett fastighetssystem och det efterföljande ett införandeprojektet. Systemet ska stödja kundens processer inom hyresadministration och den tekniska förvaltningen av lokaler. Projektet påbörjas under augusti och beräknas vara slutfört i juni 2017.

Nytt uppdrag – vi kartlägger och ensar verksamhetsprocesser

Under hösten har vi fått i uppdrag att kartlägga alla processer som omfattar kundgränssnittet åt en fastighetsförvaltare i Västsverige. Med målsättning att ensa de olika arbetssätt och principer olika förvaltningsområden anammat genom åren, ska de nuvarande arbetssätten kartläggas genom workshop och intervjuer. Nya processkartor och processbeskrivningar  ska tas fram för ett femtontal delprocesser, så att de […]

Nytt uppdrag – tf systemförvaltare

Vi har fått uppdrag av Sigtuna kommun att vara tf systemförvaltare av fastighetssystemet Incit Xpand. Uppdraget sträcker sig över ett år. Vi har i ett antal uppdrag som projektledare arbetat med införanden av just Xpand, varmed det känns extra roligt att få möjlighet att medverka i en verksamhet som kommit in i ”andra andningen” och står […]

Nytt uppdrag, utveckling av systemförvaltning

ensmärket har fått ett nytt och intressant uppdrag med att utveckla systemförvaltningen åt en förvaltning inom Göteborgs stad. För drygt ett år sedan införde förvaltningen ett nytt verksamhetssystem och ett flertal initiativ har därefter tagits för att få ytterligare utväxling av det nya systemet, bl.a. genom integrationer och samverkan med de andra verksamhetssystemen. Uppdraget innebär […]

Nytt uppdrag, projektledare vid införande av fastighetssystem

Fastighetskontoret i Göteborg inför under 2014/15  det fastighetssystem som redan används av ett par andra förvaltningar i staden. Det innebär att nuvarande system ska avvecklas och processer anpassas till det nya systemet. Ensmärket somför ett drygt år sedan hjälpte Lokalförvaltningen i ett liknande projekt, har fått uppdrag att leda och samordna systembytet.

Ensmärket hjälper kommun i västsverige upphandla personalsystem

Vi har fått förtroendet av ännu en kommun att leda upphandlingen av en systemlösning som skall stödja kommunens HR- och löneadministration med självservice samt även bemanningsplanering.

Nytt uppdrag

ensmärket har fått ännu ett uppdrag som projektledare för införande av ett fastighetssystem. Denna gång är det Sigtuna kommun som ersätter ett egentutvecklat system mot ett av marknadens mest moderna. Projektet som beräknas pågå t.o.m. hösten 2013 omfattar också en vidare utveckling av verksamhetens processer kring fastighetsförvaltningen. Tillbaka till nyhetsarkivet

Nya Ledarskapet äntligen i Västsverige

Nya Ledarskapet äntligen i Västsverige – Vårt nya team är på plats! Nya Ledarskapet passar väl in i ensmärkets filosofi och utgår från varje människas inneboende krafter och med metoder som kombinerar personliga möten med moderna hjälpmedel (individ- och grupputveckling). Boka ett möte med oss så berättar vi mer om hur vi kan göra skillnad hos […]

Nytt uppdrag

ensmärket har fått uppdrag att stödja Lokalförvaltningen vid införande av fastighetssystem. Lokalförvaltningen, som är en sammanslagning av tre tidigare förvaltningar, skall nu samordna sina processer kring ett gemensamt system. Valet av system föll på Xpand från leverantören Incit, efter den upphandling som ensmärket var med om att genomföra under hösten 2011. Tillbaka till nyhetsarkivet